Araç Bilgisi

Motorun Görevi:

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara motor denir. Yakıtlarına göre motorlar, Dizel-Benzin-LPG’li olmak üzere 3’e ayrılırlar.

Benzinli motorun yakıtı benzin; Dizel motorun yakıtı Mazot (motorin); LPG’li motorun yakıtı ise LPG gazıdır.

Yakıtın Yanma Yerine Göre Motorlar:

İçten yanmalı motorlar: (Araçlardaki motor içten yanmalı motorlardır.İçten yanmalı motorlar ise mazot, benzin ya da motorin yakarlar.)

Dıştan yanmalı motorlar: (Buhar türbinleri v.b.)

Zamanlarına Göre Motorlar:

1-İki zamanlı (su motorları ve motosikletlerde kullanılır)

2- Dört zamanlı Benzinli motorlarda ateşleme, sıkıştırılmış benzin-hava karışımının buji ile ateşlenmesi ile olur. (Bujinin ateşleme voltajı 18-25 bin volt arasındadır.) Enjektörlerden püskürtülerek ateşleme yapılan motorlarda yakıt olarak motorin (dizel) kullanılır.