Trafik Kural

1) TANIMLAR

Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişiye denir.

Şöför: Karayolunda, ticari bir aracı kullanan sürücüye denir.

Bağlantı Yolu; Bir kavşak yakınında, karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

Geçiş Yolu; Özel mülke girmek ve mülkten çıkmak için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

Bölünmüş Karayolu; Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Kavşak; İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

Gabari: Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Azami Genişlik : 2,55 m

Azami Yükseklik : 4,00 m

Azami Uzunluk : 12,00 m

Azami Ağırlık: Taşıtın güvenle taşıyabileceği en çok yükle birlikte toplam ağırlığına denir.

Minibüs: Şoförü dahil 10 ilâ 17 adet arasında oturma yeri olan otobüsü.

Büyük Otobüs: Şoförü dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan otobüse denir.

 

Kamyonet: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta denir.

 

Kamyon: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta denir.

 

2) Yol Çizgileri İle İlgili Tanımlar

 1. a) Kesik Yol Çizgisi: Kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebili
 2. b) Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple öndeki araç geçilemez, şerit değiştirilemez.
 3. c) Devamlı ve Kesik Yol Çizgisi: Sadece bir yönde geçme yasağı getirmişti Bu çizgi boyunca araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.Devamlı çizgi tarafında, öndeki araçlar geçilemez, şerit değiştirilemez.Kesik çizgi tarafında kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçilebilir, şerit değiştirilebilir.

 

 1. d) Yan Yana iki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgiler ayırıcı görevi yapar, yolu bölünmüş karayolu durumuna getiriKarşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne girilmez.

 

3) Işıklı Trafik İşaret Cihazları

 1. a) Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık: Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildiri
 2. b) Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Mutlaka duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildiri

4) Trafik İşaret ve İşaretçilerine Uyma Mecburiyeti

Karayolundan faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;

 

 

 

1) Trafiği düzenleyemeye ve denetlemeye yetkili kişilere,

2) Işıklı ve sesli trafik işaretlerine,

3) Trafik işaret levhalarına,

4) Yol çizgileri ve yer işaretlemelerine, uymak zorundadırlar.

5) Karayolunun Kullanılması Kuralları

Kavşaklara yaklaşırken kesik kesik çizgiler şehir içinde 30, şehirler

arası yollarda ise 150 metredir. Bu metrajlar içinde şerit değiştirilmez.

 

6) Sürücü Belgesini Geri Alınması

1) Trafik kurallarını ihlal sebebiyle geriye doğru 1 yıl içinde 100 ceza

puanını dolduran sürücülerin ehliyetleri;

 1. a) Aynı yıl için de Kez dolduranların 2 AY süre ile geri alınır.
 2. b) Aynı yıl içinde Kez 100 ceza puanını dolduranların 4 AY süre

ile geri alınır, psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanına

muayene yaptırması zorunludur.

 1. c) Aynı yıl içinde Kez 100 ceza puanını dolduranların ehliyetleri

SÜRESİZ İPTAL EDİLİR.

2) Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanan sürücülerin tesp

iti halinde ehliyetine 5 Yıl el konulur. Mahkeme kararı ile 6 ay

hapis cezası ve hafif para cezası ile cezalandırılır.

3) Sürücüler ile ilgili alkollü içki kullanma yasağı: Hususi otomobil kullanan sürücüler, kandaki alkol miktarı 0,50 promil üzerinde alkollü içki almış olarak araç kullanamazlar.

Ticari araç kullanan sürücüler ise 0,20 promil üzerinde alkollü içki almış olarak araç kullanamazlar.

 1. a) İlk defa ihlali halinde, 6 ay süre sürücü belgeleri geri alınır.
 2. b) İkinci defada 2 yıl süre sürücü belgeleri geri alınır. Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süre sonunda iade edili
 3. c) Üç ve üçten fazla bu suçu isleyen sürücülere 6 aydan az olmamak

şartıyla hapis, 20 ceza puanı, sürücü belgelerine 5 yıl süre

ile el koyulur ve psiko-teknik değerlendirilmeye tabii tutulurlar,

olumlu bulunan sürücülerin belgeleri geri verilir.

7) Hız Kuralları

ARAC CİNSİ

YERLEŞİM

YERİ

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

ŞEHİRLER ARASI

ÇİFT YÖNLÜ YOL

BÖLÜNMÜŞ YOL OTOYOL

Otomobil (M1), (M1G) 50 90 110 120

Minibüs (M2) 50 80 90 100

Otobüs (M2-M3) 50 80 90 100

Kamyonet (N1), (N1G) 50 80 85 95

Panelvan (N1) 50 85 100 110

Kamyonet (N2-N3) 50 80 85 90

Çekici 50 80 85 90

Tehlikeli Madde 30 50 60 70

Arızalı Aracı Çeken 20 20 30 Giremez

Freni Arızalı İse 15 15 15 Giremez

NOTLAR:

 • Freni bozuk aracı çeken araçlar en fazla 15 km/s hızla sürülebi-

lirler.

 • Tehlikeli madde taşıyan araçlar boş trafiğe çıkmaları halinde kendi

araç sınıflarına ait hızla sürülebilirler.

 • Hız sınırlarını %10 dan,%30 (otuz)’a kadar aşan sürücülere hafif

para cezası ve 10 ceza puanı verilir. (Madde 51/2-a)

SRC Cep Kitabı • Trafik Kuralları ve Cezaları 23

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

 • Hız sınırlarını %30 dan fazla aşan sürücülere hafif para cezası

15 ceza puanı uygulanır. (Madde 51/2-b)

 • Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak suretiyle İhlal suçunun işlend

iği tarihten geriye doğru 1 Yıl için de 5 defa ihlal edilmesi durumunda

ehliyetleri 1 yıl süre ile geri alınır.

8) Şerit İzleme ve Geçme Kuralları

 1. A) Öndeki Aracı Geçme
 2. Ayna kontrolü
 3. Bir araç bir aracı sollama girişiminde bulunuyorsa sollama yapılmaz.
 4. İşaret verir vermez sollama yapılmaz.
 5. Gireceği şeritte araç varsa emniyetle geçmesini beklenilir.
 6. Önce işaret verir (sinyalle) sonra öndeki aracı gece ışıkla, gündüz

sesli olarak ikaz edilir sonra manevraya başlanılır.

 1. Bu işlemler takip mesafesini ihlal etmeden yapılır
 2. Sollama anında geçme kuralının gerektirdiği kadar hız artırılır.
 3. Geceleri aynı hizaya gelene kadar kısa hüzmeli ışıklarla seyred

ilir.

 1. Yeterli mesafe geçildiğini aynalarla tespit edilir.
 2. Sağ sinyal verip şeritine girer.
 3. Normal hızına döner.
 4. B) Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar
 5. İşaret alınca sağa yanaşılır.
 6. Hızını korur.
 7. Başka bir aracı geçmeye çalışmaz.
 8. Sola dönüş yapmaz.
 9. Geçmek isteyen araca elle işaret verir. (Işıklarla işaret vermek

suçtur.)

 1. C) Sağdan Geçme Kuralları
 2. Sol sinyal yakıp, yolun soluna yanaşmakta olan aracın
 3. Yolun solunda durmuş aracın

24 Trafik Kuralları ve Cezaları • SRC Cep Kitabı

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

 1. Geçiş üstünlüğüne haiz araç yolun solunda durmuş ise
 2. Hareket halindeki tramvayın, SAĞINDAN GEÇİLEBİLİR.
 3. D) Geçiş Hakkı Kuralları
 4. Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, Doğru

geçmekte olan tramvaylara

 1. Tramvay hattı bulunan kara yoluna çıkan sürücüler, bu yoldan

geçen araçlara,

 1. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
 2. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayol dan gelen araçlara,
 3. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara,
 4. Bir iz veya mülkten (geçiş yolundan) kara yoluna çıkan araçlar

kara yolundan gelen araçlara,

 1. Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, yol ver

irler.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu

işaretlerle belirtilmemiş ise;

 1. Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara,
 2. Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu

araçlara,

 1. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, yol verirler.

9) Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar

Belirli araç sürücüleri, görevli olmak şartıyla ve başkalarının mal

ve can güvenliğini tehlikeye sokmamak kaidesi ile trafik kısıtlamalarına

uymamasına geçiş üstünlüğü denir. (C-İ-P-S)

 1. Can kurtaran 2. İtfaiye
 2. Polis ve Jandarma 4. Trafik
 3. Kar – Buz – Tuz çalışması yapan

karayolu araçları

 1. Sivil savunma araçları
 2. Korumalı araçlar

sırasına göre alttaki üsttekine yol verir.

SRC Cep Kitabı • Trafik Kuralları ve Cezaları 25

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

10) Gelen Trafikle Karşılaşma

(Geçiş Kolaylığı Sağlama = Daralan Yol)

 1. Eğimli yolda inen araç çıkan araca yol verir.

Sağa yanaşır ve gerekirse durur, çıkana yol verir.

Müsait değilse geri geri gider, çıkana yol verir.

 1. Düz yolda ise;
 2. Otomobil 2. Minibüs 3. Kamyonet
 3. Otobüs 5. Kamyon 6. Arazi taşıtı
 4. Çekici 8. LTT 9. İş makinesi

sırasına göre alttaki üsttekine yol verir.

 1. Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları

Durma: Her türlü trafik zaruriyeti sebebiyle aracın durmasıdır.

(Polisin durdurması,kırmızı ışıkta durmak vb..)

Duraklama: Yolcu indirip bindirmek,yük indirip boşaltmak için 5

 1. geçmemek kaydıyla arabanın bekletilmesidir.
 2. A) Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler
 3. Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu

yerlerde.

 1. Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
 2. Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
 3. Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda

yerleşim merkezleri içinde 5 metre, yerleşim merkezleri

dışında 100 metre mesafede.

 1. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde.
 2. Duraklayan veya park eden araçların yanında.
 3. Otobüs ve taksi duraklarında.

26 Trafik Kuralları ve Cezaları • SRC Cep Kitabı

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

 1. İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler

dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında

100 metre mesafede.

 1. Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında,

taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

 1. B) Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler
 2. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
 3. Park etmenin trafik işaret levhası ile yasaklandığı yerlerde,
 4. Geçiş yolları üzerinde ve önünde,
 5. Yangın musluklarına her iki yönde 5 metre mesafede,
 6. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarını belirten levhanın her iki

yönünde 15 metrelik mesafede,

 1. Üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret olmadıkça

gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,

 1. Park için yer ayrılmamış trafik işareti ile belirlenmemiş alt ve

üst geçitler ile köprüler üzerinde ve ya bunlara 10 metrelik

mesafe içinde,

 1. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığı yerler

i belirten levhalara 15 metre mesafe içinde,

 1. Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yolları üzer

inde park etmek yasaktır.

12) Araçların Muayene Süreleri

Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı Araç Muayene

İstasyonlarında yapılır.

1- Hususi/Resmi Otomobiller ve Her Türlü Römorkları ilk 3 yaş

sonunda 2 yılda bir,

2- Diğer Motorlu Araçlar ve Her Türlü Römorkları her yıl muayene

edilmelidir. (Taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar bu

gruba dâhildir.)

SRC Cep Kitabı • Trafik Kuralları ve Cezaları 27

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

3- İki veya Üç Tekerlekli Araçlar ve Her Türlü Römorkları ilk 3 yaş

sonunda 2 yılda bir muayene edilmelidir.

4- Lastik Tekerlekli Traktör 3 yılda bir

5- Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç

a- Kazaya karışması halinde yetkili memur gerekli görürse,

b- Araçta teknik değişiklik yapılırsa araç muayeneye sevk edilir.

Not:

Muayenesiz araç kullanma cezası (Madde 34); Para cezası,

trafikten men ve 10 ceza puanı verilir.

13) Arızalı Araçların İşaretlenmesi

 • Arızalı araçlar reflektör veya kırmızı işaretle işaretlenir.
 • Düz bir yolda reflektörlü sürücüler 150 metreden görülmelidir.
 • Araç dönemeç veya tepe üzerindeyse reflektör 30 metre uzağa

konulmalıdır ve yine 150 metreden görülmelidir.

 • Bozulan araç tehlikeli madde taşıyorsa nizami şekilde işaretlen

ir ve başında biri bekletilir.

14) Arızalı Araçların Çekilmesi

a)

- Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.

- Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.

- Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı.

- Hız saatte 20km olmalı.

28 Trafik Kuralları ve Cezaları • SRC Cep Kitabı

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

b)

- Çeki demiri ile çekilmeli.

- Demir uzunluğu en fazla 1m. olmalı.

- Hız saatte 15km. geçmemeli.

NOT: Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalı.

Otoyolda araç çekilmez.

15) Araçların Yüklenmesi

1) Karayoluna değmeyecek akmayacak gürültü çıkarmayacak

şekilde yüklenmelidir.

2) Önden 1 metre arka 2 metreyi aşmayacak şekilde yüklenmel

idir.

3) Taşıma sınırı, dingil ağırlığı ve gabarisi aşılmayacak şekilde

yüklenmelidir.

16) Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Olan Gereçler

 1. A) Reflektör

Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün

araçlarda en az iki adet olacaktır.

SRC Cep Kitabı • Trafik Kuralları ve Cezaları 29

 • TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI •

Cep Kitabı

 1. B) Engel İşareti

Otobüs, kamyon ve çekici ve tehlikeli madde

taşıyan araçlar kullanır. Ebatları 150x25 cm

olmalı ve normal hava şartlarında 150 metreden

net olarak görülebilmelidir.

 1. C) Takoğraf

Otobüs, Kamyon ve Çekicilerde olmalıdır. Sürücünün araç kullanma,

dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı belirlemeye

yarar.

 1. D) Yangın Söndürme Cihazı

Yangın Tüpü Şoförün ulaşabileceği en kolay yerde bulunur.

NOTLAR:

Araçta telefonla konuşma cezası (Madde 73); Para cezası ve

15 puan cezası ile cezalandırılır.

Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası (Madde 47/1-b); Para cezası

ve 20 puan cezası ile cezalandırılır.

Emniyet kemerini bağlamama cezası (Madde 78/1-a); Para cezası

ve 15 puan cezası ile cezalandırılır.

30 Trafik Kuralları ve Cezaları • SRC Cep Kitabı

 •